Ερώτηση για την κατάργηση των αγγλόφωνων προπτυχιακών τμημάτων στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Κρήτης και Θράκης

80f0ff924d2928bd96536fd0eddd495e_IMG_0338-1156-577-c-1.jpg
2015-04-29 14:51

Η πρόθεση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει στη λειτουργία των αγγλόφωνων προπτυχιακών τμημάτων τουριστικών σπουδών στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Κρήτης και Θράκης, προκάλεσε την αντίδραση της Ν.Δ και την κατάθεση Ερώτησης στη Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας.
Στην ερώτηση, την οποία συνυπογράφουν ο Βουλευτής Σερρών κ. Κώστας Καραμανλής και άλλοι 27 βουλευτές, επισημαίνεται ότι η πρόθεση κατάργησης των αγγλόφωνων τμημάτων στερεί πολύτιμα έσοδα από τα Πανεπιστήμια, τη στιγμή που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποχρηματοδότησης και η ίδια η κυβέρνηση ζητά τα ταμειακά τους διαθέσιμα.
Παράλληλα, μια τέτοια ενέργεια ακυρώνει τον διεθνή ρόλο και τις προοπτικές των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Κρήτης και Θράκης, που έχουν ως σημείο αναφοράς ευαίσθητες, γεωπολιτικά, περιοχές.

Ως εκ τούτου, οι 28 βουλευτές της ΝΔ ζητούν την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου από τον Υπουργό Παιδείας ενώ, ταυτόχρονα, καλούν την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της για το αν θα λειτουργήσουν τα ελληνόφωνα τμήματα διοίκησης τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με έδρα το Ρέθυμνο και το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών με έδρα τη Ρόδο.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

Προς Κύριο Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση των αγγλόφωνων προπτυχιακών τμημάτων στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Κρήτης και Θράκης»

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε με το νόμο 4316/2014, άρθρο 73 παρ.2, ιδρύθηκαν αγγλόφωνα προπτυχιακά τμήματα στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Κρήτης και Θράκης, που απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές και συνδέονται με την καταβολή διδάκτρων.

Προβλέπονταν τμήματα τουριστικών σπουδών στα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Κρήτης, τμήμα ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τμήμα ελληνικών σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ο συγκεκριμένος νόμος, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ.270 στις 24.12.2014 και η προκήρυξη εκλογών μετά από μία εβδομάδα, δεν επέτρεψε να εκδοθούν τα σχετικά Π.Δ για τη λειτουργία αυτών των τμημάτων.

Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός, μέσα από το πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, προχωρούν με αυθαίρετο τρόπο και χωρίς τεκμηρίωση, στην κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 73 και ουσιαστικά αρνούνται να προχωρήσουν στη λειτουργία των αγγλόφωνων προπτυχιακών τμημάτων.

Οι αιτιάσεις για τη μη έκδοση των Π.Δ. από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική και συζήτηση λόγω της διενέργειας των πρόωρων εκλογών.

Είναι σαφές ότι η πρόθεση κατάργησης των αγγλόφωνων τμημάτων κινείται έξω από τη σύγχρονη οπτική για τη λειτουργία και το ρόλο των Πανεπιστημίων.

Τα αγγλόφωνα προπτυχιακά τμήματα, πέρα από την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των Πανεπιστημίων, σε ευαίσθητες γεωπολιτικά περιοχές, θα αποφέρουν και πολύτιμα έσοδα στα Πανεπιστήμια αφού θα απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές με καταβολή διδάκτρων.

Η κυβέρνηση, μέσα από αυτή τη μεθόδευση, αρνείται την προοπτική να μετατραπούν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια σε κυρίαρχο πυλώνα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου, κάτι που αποτελεί στόχο γειτονικών χωρών, οι οποίες έχουν επενδύσει σε αυτόν.

Ενώ η κυβέρνηση θα μπορούσε να ενισχύσει τις δομές εκπαίδευσης, αντιθέτως, ζητά τα ταμειακά διαθέσιμα των Πανεπιστημίων, τα οποία στο σύνολό τους (ΑΕΙ και ΤΕΙ) αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Διαφαίνεται, επίσης, η πρόθεση κατεδάφισης όλων των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που είχε υλοποιήσει ή σχεδιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση όπως για παράδειγμα η ίδρυση ελληνόφωνων τμημάτων διοίκησης τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με έδρα το Ρέθυμνο.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Με ποιο σκεπτικό η κυβέρνηση καταργεί τη διάταξη για τη λειτουργία των συγκεκριμένων αγγλόφωνων προπτυχιακών τμημάτων στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Κρήτης και Θράκης, τη στιγμή που απομένει μόνο η διαδικασία της έκδοσης των Π.Δ για τη λειτουργία τους.

2. Αν προτίθεται να αποσύρει το συγκεκριμένο άρθρο του πολυνομοσχεδίου (άρθρο 49 παρ.15) που καταργεί τη διάταξη για την ίδρυση των αγγλόφωνων προπτυχιακών τμημάτων.

3. Εάν θα προχωρήσει στη λειτουργία των ελληνόφωνων τμημάτων διοίκησης τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με έδρα το Ρέθυμνο, για τα οποία υπάρχουν και οι σχετικές συγκλητικές αποφάσεις από τα Πανεπιστήμια, η στήριξη των τοπικών κοινωνιών αλλά και η νομιμοποιητική βάση.

4. Εάν θα υλοποιήσει τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 27.11.2014, και προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών με έδρα τη Ρόδο.