Ερώτηση για τις αμοιβές συμβούλων της Κυβέρνησης που καθορίζονται με ΠΝΠ

f8a3008e6fc088d20e8916927381d8f4_kk4-1156-577-c-1.jpg
2015-08-05 08:02

Ο Βουλευτής Σερρών κ. Κ. Καραμανλής, από κοινού με άλλους 21 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατέθεσαν σήμερα ερώτηση αναφορικά με την πρακτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση να προσλαμβάνει μέσω ΠνΠ και με απευθείας ανάθεση έργου, αμειβόμενους συμβούλους για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Τρόικα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Συγκεκριμένα οι βουλευτές ζητούν μεταξύ άλλων να ενημερωθούν, αν απασχολούνται ήδη σύμβουλοι της Κυβέρνησης, που προσλήφθηκαν και θα αμειφθούν με βάση το τρίτο άρθρο, της από 31.7.2015 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχόμενου, όπως επίσης αν έχει σκοπό η Κυβέρνηση να προχωρήσει στη πρόσληψη και άλλων Συμβούλων υπό το ίδιο καθεστώς. Επίσης ρωτούν, ποιοι είναι αυτοί οι σύμβουλοι, που – κατά την Κυβέρνηση – προσελήφθησαν ως έκτακτη περίπτωση, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης” και ποιό είναι το κόστος της προσλήψεως και απασχόλησής τους.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

Προς τον Πρωθυπουργό , κο Αλέξιο Τσίπρα

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κο Ευκλείδη Τσακαλώτο

Δημοσιεύθηκε στις 31.7.2015 η τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης σας που φέρει τον τίτλο “Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.).“

Στο άρθρο Τρίτο αυτής ορίζεται  “Με αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Πολιτική (Κυ.Σ.Οι.Π.), μπορεί να ανατίθενται απευθείας έργα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) μηνών, σε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε χρηματοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. Οι προκαλούμενες δαπάνες από τη σύναψη των συμβάσεων έργου ορισμένου χρόνου καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού τις ανωτέρω συμβάσεις έργου.“

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 44 παρ 1 του Συντάγματος μας που ορίζει τις προϋποθέσεις για την έκδοση Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης προβλέπει: “Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Bουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής “

Η Κυβέρνηση Σαμαρά, κατηγορήθηκε πολλάκις απο τους σημερινούς Κυβερνητικούς εταίρους , όταν αυτοί βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ότι “ακολουθεί αντισυνταγματικές πρακτικές” και ότι “κυβερνά με ΠΝΠ” καίτοι οι ΠΝΠ που εξεδόθησαν επι της θητείας αυτής δεν ήταν τόσο συχνές όσο οι ΠΝΠ της Κυβέρνησης αυτής και το κυριότερο ήταν απολύτως αναγκαίες και αιτιολογημένες με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ 1 του Συντάγματος.

Η Νέα Δημοκρατία δε θα λαϊκίσει θεωρώντας όλες τις ΠΝΠ a priori αντισυνταγματικές, όπως έκανε το ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ ως αντιπολίτευση. Αυτό δε σημαίνει πως είναι περιττός ο έλεγχος νομιμότητας αλλά και σκοπιμότητας των διατάξεων τους.

Εντύπωση προκαλεί πως το θέμα των αμοιβών συμβούλων της Κυβέρνησης που απασχολούνται με σύμβαση έργου αποτελεί “ έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης”. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τέτοιοι σύμβουλοι απασχολούνται εδώ και καιρό απο την Κυβέρνηση, αλλά και αν ακόμα κάτι τέτοιο δεν ίσχυε η σχετική διάταξη θα μπορούσε να είχε συμπεριληφθεί σε πλήθος νομοσχεδίων που η Κυβέρνηση ως τώρα έφερε στη Βουλή ή έστω να συμπεριληφθεί στο πρώτο νομοσχέδιο κατά την έναρξη των εργασιών της μετά τη θερινή διακοπή.

Η συμπερίληψη του ζητήματος αυτού σε ΠΝΠ , πέρα απο το ζήτημα του επιτρεπτού της με βάση το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, εγείρει ευλόγως ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα της απόφασης αυτής και την πρόδηλη άρνηση της Κυβέρνησης να φέρει τη διάταξη πρώτα ενώπιον του Κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται ο  Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονομικών.

1. Απασχολούνται ήδη σύμβουλοι της Κυβέρνησης που θα αμειφθούν με βάση το άρθρο τρίτο της απο 31.7.2015 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχόμενου και αν ναι ποιοί είναι αυτοί και ποιό είναι το κόστος της προσλήψεως τους;

2. Έχει αποφασισθεί η πρόσληψη άλλων Συμβούλων υπό το καθεστώς αυτό; Αν ναι, ποιοί είναι αυτοί και ποιό είναι το κόστος της προσλήψεως τους;

3. Είναι “ έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης” το ζήτημα της αμοιβής Συμβούλων.Γιατί η Κυβέρνηση δεν έφερε την εν λόγω διάταξη σε ένα απο τα πολλά νομοσχέδια που κατέθεσε έως σήμερα αλλά προτίμησε να νομοθετήσει βάσει ΠΝΠ;

4. Κατά την κατάθεση της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου στη Βουλή ως σχέδιο Νόμου, εντός σαράντα ημερών, όπως το Σύνταγμα ορίζει, το άρθρο τρίτο της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου θα έλθει ως ξεχωριστό άρθρο ώστε να είναι εφικτή η αυτοτελής συζήτηση επί του περιεχομένου του ή θα συμπεριληφθεί ως παράγραφος σε άρθρο που θα περιέχει ολόκληρη την απο 31.7.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου ώστε να καθίσταται αδύνατη η ψήφιση ή καταψήφιση της διατάξεως αυτής χωρίς ταυτόχρονα να ψηφίζεται ή να καταψηφίζεται αντίστοιχα ολόκληρο το περιεχόμενο της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου.