Κοινή ερώτηση 38 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την Κοινή Ομάδα Εργασίας Ελλάδος και ΕΕ για θέματα ΕΣΠΑ

d7423d22687bcda76dc382fcd20f5180_espa2014-2020-1156-577-c-1.jpg
2015-05-29 15:25

Η κοινή ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Σερρών κ. Κ. Καραμανλής μαζί με 37 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αφορά στη σκοπιμότητα δημιουργίας από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Κοινής Ομάδας Εργασίας , με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα επικουρήσει την Ελλάδα στη βελτίωση της δυνατότητας αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Κονδυλίων και στην εκμετάλλευση των επενδυτικών ευκαιριών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την διοικητική της ικανότητα.

Όπως σημειώνεται στο κείμενο της ερώτησης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι τα τέλη του 2014, δεν σημειώθηκε καμία καθυστέρηση στην εφαρμογή και απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ ο σχετικός δείκτης απορρόφησης ανερχόταν στο 88% και η χώρα ήταν μεταξύ των τριών πρώτων της ΕΕ στην εκμετάλλευση των Κοινοτικών πόρων.
Δυστυχώς, όμως, από το Φεβρουάριο και μετά, διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα, παρότι κλείνουμε τον πέμπτο μήνα απραξίας. Όπως γίνεται αντιληπτό, η υποχρηματοδότηση δυναμιτίζει τις προσπάθειες των προηγούμενων μηνών για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η ολοκλήρωση των έργων προϋποθέτει την έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων δόσεων αποπληρωμής προς τους δικαιούχους και η χρηματοδότηση της χώρας από τα Διαρθρωτικά Ταμεία είναι η μόνη που καταβάλλεται απρόσκοπτα και αδιάκοπα προς το Ελληνικό Δημόσιο, με τελευταία την πληρωμή του Μαρτίου 2015, ύψους περίπου 185 εκ. €.

Καλείται, ως εκ τούτου, το Υπουργείο να απαντήσει αναφορικά τόσο με τις αρμοδιότητες της εν λόγω Κοινής Ομάδας, όσο και τους μηχανισμούς χρηματοδότησής της.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

Προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Θέμα: “Για τη σύσταση Κοινής Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελληνικών Αρχών για θέματα ΕΣΠΑ”

Η συνάντηση του Υπουργού Οικονομίας κ. Γ. Σταθάκη με την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης κα. Κ. Κρέτσου την Τετάρτη 20 Μαΐου, οδήγησε στην ανακοίνωση για δημιουργία μιας Κοινής Ομάδας Εργασίας, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελληνικών Αρχών, που θα βοηθήσει την Ελλάδα να βελτιώσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Κονδυλίων και να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την διοικητική της ικανότητα. Θα στοχεύει – σύμφωνα με την ανακοίνωση – στην ανάλυση των παραγόντων που συνέβαλαν στην καθυστέρηση της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την αξιοποίηση των πόρων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου(2014-2020).

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έως 31/12/2014 δεν υπήρχε καθυστέρηση στην εφαρμογή και απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013, ο σχετικός δείκτης απορρόφησης ανερχόταν στο 88% και η χώρα ήταν μεταξύ των τριών πρώτων της ΕΕ στην εκμετάλλευση των Κοινοτικών πόρων. Παράλληλα, τον Δεκέμβρη του 2014 η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το σύνολο των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα δημιουργήσαμε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος  4314/2014) για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Περιόδου και την ομαλή μετάβαση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με τον Νόμο 4314/2014, επιχειρήσαμε να δώσουμε δυναμική εκκίνηση στο ΕΣΠΑ 2014-2020, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα  του συστήματος διαχείρισης των Κοινοτικών πόρων, να απλουστεύσουμε και να επιταχύνουμε διαδικασίες για να μεγιστοποιήσουμε απορροφήσεις, να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη συσσωρευμένη εμπειρία και επάρκεια του προσωπικού των Υπηρεσιών Διαχείρισης, να δώσουμε νέα πνοή και κίνητρο στις Υπηρεσίες Διαχείρισης και τους εργαζομένους, μέσα από ένα αξιοκρατικό πλαίσιο επιλογής του προσωπικού για τις θέσεις ευθύνης.  Ο Υπουργός Οικονομίας σε απάντησή του σε σχετική ερώτηση Κοινοβουλευτικού ελέγχου αναγνωρίζει τη σημασία  του εγχειρήματος αυτού, δηλώνει συνεχιστής του, αλλά οι ρυθμοί τον διαψεύδουν και επισημαίνει πως δεν υπάρχουν σημαντικές  αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα, παρότι κλείνουμε τον πέμπτο μήνα απραξίας.

Η πραγματικότητα είναι οδυνηρή:

  • Η υποχρηματοδότηση δυναμιτίζει τις προσπάθειες των προηγούμενων μηνών για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η ολοκλήρωση των έργων προϋποθέτει την έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων δόσεων αποπληρωμής προς τους δικαιούχους και η χρηματοδότηση της χώρας από τα Διαρθρωτικά Ταμεία είναι η μόνη που καταβάλλεται απρόσκοπτα και αδιάκοπα προς το Ελληνικό Δημόσιο, με τελευταία την πληρωμή του Μαρτίου 2015, ύψους περίπου 185 εκ. €.
  • Για την εκκίνηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 υφίσταται αδράνεια. Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου θα έπρεπε να κινούνται προς την κατεύθυνση της έκδοσης των προβλεπόμενων διοικητικών πράξεων και εφαρμοστικών Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στον Ν. 4314/2014 και αφορούν στο νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες των νέων υπηρεσιών διαχείρισης, τη διαφάνεια στη διαδικασία τοποθετήσεων του προσωπικού, τις κρίσεις για την πλήρωση των θέσεων ευθύνης.

Αυτή η κατάσταση οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει ειδική ομάδα στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των «θεσμών» για να «υποστηρίξει», δηλαδή να καθοδηγεί και να ελέγχει τον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης των έργων που πραγματοποιούνται με κοινοτικούς πόρους. Η σύσταση ενός επιπλέον ελεγκτικού οργάνου δήθεν «υποστήριξης», μιας επιτροπείας και μιας άτυπης Τρόικας, αυτή τη φορά εστιασμένης στα  Διαρθρωτικά Ταμεία, αυξάνει τον παρεμβατισμό των εταίρων στις κρίσιμες αναπτυξιακές αποφάσεις της χώρας μας.

Ερωτάται ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού:

Α. Ποια η πραγματική σκοπιμότητα  του Υπουργείου και της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη δημιουργία Κοινής Ομάδας Εργασίας και ποιες οι αρμοδιότητές της;
Β. Ποιος ο μηχανισμός χρηματοδότησης της Κοινής Ομάδας Εργασίας; Από ποια πηγή θα αντληθούν πόροι για τα λειτουργικά της έξοδα;
Γ. Ποιος ο σχεδιασμός για το σύστημα αξιολόγησης / κρίσεων του προσωπικού για τις θέσεις ευθύνης, ποιες οι διαδικασίες και τα κριτήρια που προκρίνονται και πότε αναμένεται η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης;
Δ. Ποια η ιεραρχική διάρθρωση Κοινής Ομάδας Εργασίας, Υπουργείου Οικονομίας και Υπηρεσιών Διαχείρισης; Ποια η θέση του έμπειρου προσωπικού των Υπηρεσιών Διαχείρισης εντός αυτής;