Ερώτηση Κ. Καραμανλή για την απόρριψη αιτήσεων Βιολογικής Κτηνοτροφίας

a5d537ab6114125512e4d453a03250c0_Parl_2015_10_1-1156-577-c-32.jpg
2019-05-30 10:43

Το ζήτημα της απόρριψη των αιτήσεων Βιολογικής Κτηνοτροφίας, ανέδειξε σήμερα με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Βουλευτής Σερρών κ. Κώστας Καραμανλής.

Όπως σημειώνει στο κείμενο της ερώτησής του ο κ. Καραμανλής, για ακόμα μια φορά η αξιωματική αντιπολίτευση έρχεται να επισημάνει λάθη και παραλείψεις στον σχεδιασμό των προγραμμάτων του ΥπΑΑΤ.

Αυτή τη φορά, το πρόβλημα εντοπίζεται στη συμμετοχή των
αγροτών-κτηνοτρόφων στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρο 11 «Βιολογικές
Καλλιέργειες», και συγκεκριμένα στον πρόχειρο σχεδιασμό του Πληροφοριακού
Συστήματος, στο οποίο ο δικαιούχος οφείλει να αναρτήσει όλα τα απαραίτητα
έγγραφα, μεταξύ άλλων και τη νόμιμη σύμβαση με αγροτικό γεωτεχνικό σύμβουλο.

Όπως, όμως, υπογραμμίζει ο κ. Καραμανλής, το Σύστημα δεν προειδοποιεί τον δικαιούχο σε περίπτωση μη υποβολής όλων των δικαιολογητικών, ενώ – σε περίπτωση κατάθεσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ τροποποιημένης αίτησης βάσει του Κανονισμού 809/2017, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία ως προφανές σφάλμα και απορρίπτει την αίτηση.

Στο κείμενο της ερώτησής του, ο κ. Καραμανλής αφού σημειώνει το τραγελαφικό της όλης κατάστασης, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό ΥπΑΑΤ να μεριμνήσει άμεσα για να λυθεί το όλο πρόβλημα, και προτείνει – τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη προκήρυξη – να ληφθούν υπόψη τα έγγραφα που έχουν ήδη επισυναφθεί και αναρτηθεί εγκαίρως στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Απόρριψη αιτήσεων Βιολογικής Κτηνοτροφίας λόγω
διασύνδεσης των Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποτελεί
ένα πολύ σημαντικό μέτρο στήριξης για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον
πρωτογενή τομέα. Λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον
στο οποίο δραστηριοποιούνται οι αγρότες μας τα τελευταία χρόνια, γίνεται ολοένα
και περισσότερο αντιληπτό το πόσο σημαντικός είναι ο σωστός σχεδιασμός και η
τέλεια εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων.

Δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι – για ακόμα μια φορά – να
ασχολούμαστε και να προσπαθούμε να επιλύουμε θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό
των προγραμμάτων, κάτι το οποίο αποδεικνύει – αν όχι την επιπολαιότητα –
σίγουρα την προχειρότητα σχεδιασμού του Υπ.Α.Α.Τ..

Το αρμόδιο Υπουργείο δημοσίευσε στις 20/02/2018 την με αριθ.
πρωτ. 539/27369 πρόσκληση για συμμετοχή των αγροτών-κτηνοτρόφων στις
προκηρυσσόμενες δράσεις των υπομέτρων 11.1 και 11.2 του Μέτρο 11 «Βιολογικές
Καλλιέργειες».

Οι δικαιούχοι στην ενότητα των δεσμεύσεων του προγράμματος
οφείλουν για κάθε έτος να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με αγροτικό γεωτεχνικό
σύμβουλο. Η εν λόγω σύμβαση πρέπει να συναφθεί και να κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, εντός τριών (3) μηνών, από την απόφαση
ένταξης κάθε δικαιούχου, μαζί με την έναρξη επιτηδεύματος / εργασιών του
συμβούλου.

Στην ενότητα των μειώσεων και κυρώσεων, και συγκεκριμένα
στην εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης πληρωμής ή των παραστατικών που τη
συνοδεύουν, προβλέπεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των παραστατικών
για τον σύμβουλο, μεγαλύτερης των εικοσιπέντε (25) ημερών, καθίσταται η αίτηση
μη αποδεκτή και δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση στον δικαιούχο.

Μάλιστα, ως προς την διαδικασία των αιτήσεων, τονίζεται ότι
η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στήριξης στο Π.Σ., η πληρότητα του
ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, ανήκει στην
αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου, μεταφέροντας κατ’αυτόν τον τρόπο την ευθύνη
σε ανθρώπους που προφανώς δεν διαθέτουν μια στοιχειώδη εξοικείωση με
πολυσύνθετα Πληροφοριακά Συστήματα.

Επίσης, και παρά το γεγονός ότι στη διαδικασία υποβολής
αίτησης στήριξης, όταν η αίτηση υποβάλλεται επιτυχώς αυτή λαμβάνει μοναδικό
κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το
εμπρόθεσμο της υποβολής, το εν λόγω Π.Σ. του Προγράμματος δεν προειδοποιεί πριν
την οριστικοποίηση με κάποιο τρόπο τον χρήστη ότι δεν έχει επισυναφθεί κάποιο
απαραίτητο δικαιολογητικό, όπως π.χ. η σύμβαση κ.λπ.

Το τραγελαφικό αποτέλεσμα όλης αυτής της ψηφιακής
γραφειοκρατίας, είναι η ετεροχρονισμένη ηλεκτρονική επισύναψη του συμφωνητικού
με τον γεωπόνο σύμβουλο προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, μέσω του Π.Σ.,
και παρά το γεγονός ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα και συμβάσεις έχουν ήδη
επισυναφθεί και αναρτηθεί – στον προβλεπόμενο χρόνο – στην Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXISnet).

Και η ταλαιπωρία των δικαιούχων, όμως, δεν σταματά εδώ.
Διότι, όταν προβαίνουν στην προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του Κανονισμού 809/2017
υποβολή τροποποιημένης αίτησης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να διορθώσουν ή να
τροποποιήσουν προφανή σφάλματα στα συνοδευτικά δικαιολογητικά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ –
κατόπιν εξέτασης – δεν αναγνωρίζει τη διαδικασία ως προφανές σφάλμα και
απορρίπτει την αίτηση.

Συνεπεία των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται το Υπ.Α.Α.Τ να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο
τεχνικό πρόβλημα, διασύνδεσης των Πληροφοριακών Συστημάτων, κι αν ναι με ποιο
τρόπο και σε ποιο χρονικό ορίζοντα;

2. Υπάρχει περίπτωση, να υπάρξει άμεσα μέριμνα – τουλάχιστον
για την συγκεκριμένη προκήρυξη – έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη, αλλά και να
γίνεται δεκτή, η ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα της
Γ.Γ.Π.Σ (TAXISnet) του Υπουργείου Οικονομικών;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Καραμανλής Κώστας – Ν. Σερρών