Παράδοση των 5 πρώτων χλμ του οδικού τμήματος Θέρμη- Γαλάτιστα

Παράδοση των 5 πρώτων χλμ του οδικού τμήματος Θέρμη- Γαλάτιστα
2021-12-12 13:25

Gallery

Παράδοση των 5 πρώτων χλμ του οδικού τμήματος Θέρμη- Γαλάτιστα
Παράδοση των 5 πρώτων χλμ του οδικού τμήματος Θέρμη- Γαλάτιστα
Παράδοση των 5 πρώτων χλμ του οδικού τμήματος Θέρμη- Γαλάτιστα
Παράδοση των 5 πρώτων χλμ του οδικού τμήματος Θέρμη- Γαλάτιστα
Παράδοση των 5 πρώτων χλμ του οδικού τμήματος Θέρμη- Γαλάτιστα