80 χρόνια από τη «Μάχη των Οχυρών»

60
2021-04-06 13:20

«Τα οχυρά δεν παραδίδονται, αλλά καταλαμβάνονται». Αυτή ήταν η απάντηση του διοικητή του θρυλικού οχυρού Ρούπελ, στο αίτημα των Γερμανών για παράδοση που προκάλεσε τον θαυμασμό των Συμμάχων και την αναγνώριση του εχθρού.

Σήμερα 80 χρόνια μετά τη «Μάχη των Οχυρών» ο ηρωισμός και η αυτοθυσία των πολεμιστών του Ρούπελ, του Ιστίμπεη, του Λίσσε, του Περιθωρίου, του Εχίνου, της Νυμφαίας κ.α. συνεχίζουν να συγκινούν. Όπως και των σκυρόδετων πολυβολείων στην Ομορφοπλαγιά του Μπέλλες.

▪️Χρέος όλων μας να διατηρήσουμε άσβεστο το μήνυμα της θυσίας τους, με τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης, αλλά και τη διάσωση και την ανάδειξη των θρυλικών οχυρώσεων της «Γραμμής Μεταξά» στις Σέρρες και στη Δράμα, που αποτελεί κομμάτι της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

-->