Επιθεώρηση στα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται στο Δήμο Νέας Ζίχνης

Επιθεώρηση στα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται στο Δήμο Νέας Ζίχνης
2021-03-18 01:35

Επιθεώρηση στα αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται στο Δήμο Νέας Ζίχνης. Μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα της 4ης Ιανουαρίου, οι ενέργειες μας υπήρξαν άμεσες και συντονισμένες, τόσο για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν, όσο και για τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής.