Οι δεσμεύσεις μας για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα των Σερρών γίνονται πράξη με έργα

KK-21-3
2022-01-21 09:19

Παρακολούθησα σήμερα την έναρξη εργασιών της τμηματικής αντικατάστασης στον κεντρικό αγωγό του 3ου αρδευτικού δικτύου Σιδηροκάστρου.

-->

Το συγκεκριμένο δίκτυο εξυπηρετεί μια έκταση 15.000 στρεμμάτων και αποτελεί μέρος της συνολικής αναβάθμισης του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου που διαπερνά 15 δημοτικές και τοπικές κοινότητες και εκτείνεται σε 72.000 στρέμματα.

-->

Με τα σημαντικά αυτά εγγειοβελτιωτικά έργα που υλοποιούμε, οι αγρότες του Νομού Σερρών θα ωφεληθούν άμεσα καθώς θα ενισχυθεί η παραγωγή τους, ενώ ταυτόχρονα θα περιοριστεί το κόστος της αφού η διαχείριση των υδάτινων πόρων θα γίνεται πλέον με πιο ορθολογικό τρόπο.

Οι δεσμεύσεις μας για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα των Σερρών γίνονται πράξη με έργα.