Στην υπογραφή της σύμβασης για την παραχώρηση του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη στο Επιμελητήριο Σερρών

68
2021-03-19 13:31

"Σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Πρόεδρου του επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστου Μέγκλα και της Εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου. Η συμφωνία αφορά στην παραχώρηση του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη στο Επιμελητήριο Σερρών για είκοσι 20 έτη με δυνατότητα παράτασης 10 ετών με σκοπό τη δημιουργία «Επιχειρηματικού Πάρκου Κολοκοτρώνη».

Συνεχίζουμε την προσπάθεια υλοποίησης καίριων έργων υποδομής που προωθούν σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες και ενισχύουν την οικονομία της περιοχής μας."

-->
-->
-->
-->