Επιθεώρηση των εργασιών αναβάθμισης της γέφυρας του Αλιάκμονα παρουσία του Πρωθυπουργού

ΚΚ-1-2-aliakmonas
2022-02-01 12:18

Στη γέφυρα του Αλιάκμονα όπου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη επιθεωρήσαμε τις εργασίες αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

-->

Η συγκεκριμένη γέφυρα, που κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, αποτελεί μια πολύ σημαντική υποδομή, καθώς διασφαλίζει τη συνδεσιμότητα της ευρύτερης περιοχής και βέβαια είναι μέρος της Εθνικής Οδού Αθηνών- Θεσσαλονίκης.

-->

Η επισκευή και η συντήρησή της λοιπόν, κρίθηκε αναγκαία έτσι ώστε να εξακολουθήσει να είναι λειτουργική και ασφαλής.

-->

Το έργο αυτό εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης των γεφυρών της χώρας μας, καθώς πολλές εξ αυτών μετρούν ήδη αρκετές δεκαετίες ζωής.

-->

Γι’αυτό έχουμε ήδη προχωρήσει σε τρεις παράλληλες ενέργειες:
• Συστήνουμε τη Διοικητική Αρχή Γεφυρών
• Εκδίδουμε νέο κανονισμό με τις διαδικασίες επιθεώρησης και συντήρησης των γεφυρών της χώρας
• Υλοποιούμε άμεσες δράσεις για την αναβάθμισης, συντήρησης και επισκευής.

-->

-->

-->