Δεκτή έγινε από το Υπ. Παιδείας Τροπολογία για τη σύνδεση Δημοτικών Μαρασλείου & 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας

62a3e473a1c895f9365ed32e0887a31e_parl_logo-1156-577-c-2.jpg
2015-05-13 15:08

Ο Βουλευτής Σερρών κ. Κ. Καραμανλής συνυπέγραψε την Τροπολογία που κατέθεσε η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας κα. Νίκη Κ. Κεραμέως στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Επείγοντα Μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Στο άρθρο 11 του νομοσχεδίου ορίζονται τα συνδεδεμένα Πειραματικά Σχολεία των τεσσάρων βαθμίδων (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια) και διευκρινίζεται ότι για τη μετάβαση από το σχολείο της μίας βαθμίδας εκπαίδευσης στο σχολείο της επόμενης με το οποίο συνδέεται, εφόσον αυτό υπάρχει, δεν διενεργείται επιπλέον κλήρωση. Με την εν λόγω Τροπολογία προτάθηκε η σύνδεση των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας επιπλέον των ήδη αναφερομένων στο νομοσχέδιο και κατόπιν αιτημάτων και των δύο πλευρών.

Στόχος της Τροπολογίας, που έγινε δεκτή από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, είναι η διασφάλιση της συνέχισης της ακαδημαϊκής πορείας των μαθητών αυτών χωρίς να διασκορπίζονται σε πολλές σχολικές μονάδες, αλλά και η δυνατότητα τόσο για το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο όσο και για τα Πειραματικά Δημοτικά του Μαρασλείου να αναπτύξουν παράλληλες διδακτικές προσεγγίσεις σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, επιτελώντας με τον τρόπο αυτόν καλύτερα το ρόλο τους.