Ερώτηση για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας

9759922e6ef57fc7b9c16c3bae96fdfc_parliament-1156-577-c-1.jpg
2015-06-11 15:40

Έλλειψη σχεδιασμού καταλογίζουν στην κυβέρνηση, 27 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου και του Βουλευτή Σερρών κου Κώστα Καραμανλή, αναφορικά με την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές σε ερώτηση που κατέθεσαν, η Δημοτική Αστυνομία παραμένει τώρα υποστελεχωμένη, αφού δεν επέστρεψε μεγάλος αριθμός των πρώην στελεχών της και τα οποία, όταν αυτή καταργήθηκε, είχαν απορροφηθεί σε άλλες θέσεις του Δημοσίου. Από την άλλη δε πλευρά και στο Δημόσιο παραμένουν κενά λόγω της αποχώρησης εκείνων που θέλησαν να επιστρέψουν στην επανασυσταθείσα υπηρεσία.

Κατόπιν τούτων, οι 27 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ερωτούν τους αρμόδιους υπουργούς κ.κ. Βούτση και Κατρούγκαλο για το πως σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν την υποστελέχωση της επανασυσταθείσας Δημοτικής Αστυνομίας, δεδομένου του φερόμενου χαμηλού ενδιαφέροντος των πρώην δημοτικών αστυνομικών να επιστρέψουν στις προηγούμενες θέσεις.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νίκο Βούτση

Υπ’όψιν του Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γιώργου Κατρούγκαλου

Θέμα: «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας»

Με το άρθρο 19 του ν. 4325/2015 προβλέφθηκε η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και η επαναφορά των πρώην δημοτικών αστυνομικών, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε αντίστοιχες θέσεις και κλάδους ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013. Ο νόμος 4325/2015 προβλέπει ότι όσοι από αυτούς δεν επιθυμούν να καταλάβουν την αρχική τους θέση (που επανασυστήνεται), τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς, και τίθενται στη διάθεση του Υπουργού.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή, οι θέσεις των δημοτικών αστυνομικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν μπορούν με αίτησή τους να καταλάβουν συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις άλλων υπηρεσιών των οικείων δήμων, με βάση τα τυπικά τους προσόντα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στους δήμους για την επιστροφή, όσων το επιθυμούν, στη δημοτική αστυνομία κατέδειξε ότι λιγότεροι από τους μισούς πρώην δημοτικούς αστυνομικούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον να επιστρέψουν. Ενδεικτικά, σε σύνολο 1.023 υπαλλήλων που υπηρετούσαν στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων πριν από την κατάργησή της, μόλις 300 φέρεται να υπέβαλαν αίτηση επιστροφής στην προηγούμενη θέση τους. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι τουλάχιστον αμφίβολο αν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν οι επανασυσταθείσες υπηρεσίες.

Από την άλλη πλευρά, και με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κάνοντας χρήση των διατάξεων περί κινητικότητας και δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών για νέες προσλήψεις, ενίσχυσε σημαντικά νευραλγικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης με την αξιοποίηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, αλλά και τα σωφρονιστικά καταστήματα, οι υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης, οι υπηρεσίες δίωξης του παραεμπορίου και, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

  1. Με ποιο τρόπο σχεδιάζετε να καλύψετε το κενό το οποίο δημιουργείται σε νευραλγικές υπηρεσίες του δημοσίου, οι οποίες είχαν ενισχυθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση αξιοποιώντας το πρόγραμμα κινητικότητας για την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημοτικής αστυνομίας;
  2. Σε κάθε περίπτωση, με ποιον τρόπο σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε την υποστελέχωση της επανασυσταθείσας Δημοτικής Αστυνομίας, δεδομένου του φερόμενου χαμηλού ενδιαφέροντος των πρώην δημοτικών αστυνομικών να επιστρέψουν στις προηγούμενες θέσεις;
  3. Έχετε σχεδιάσει ή προτίθεστε να σχεδιάσετε μηχανισμό παρακολούθησης της διαδικασίας επανατοποθέτησης των υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επανέρχονται στην υπηρεσία με το ν. 4325/2015; Συγκεκριμένα, σε ποιες θέσεις θα τοποθετηθούν οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι δεν επέλεξαν την επαναφορά τους στη δημοτική αστυνομία;