Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Ν. Σερρών

62
2021-03-21 13:28

Ενισχύουμε έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής μας.

Έπειτα από 43 χρόνια, ο Νομός Σερρών θα αποκτήσει ένα αναβαθμισμένο και σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο που θα εξυπηρετεί 3000 αγρότες και θα καλύπτει αρδευτικές ανάγκες συνολικής έκτασης περίπου 72.000 στρεμμάτων.

-->